Granty 2016
   Publikacje
   Współpracujemy z...

STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

ZAPRASZA NA KURS


Teatr w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i szkolnej


Czas trwania: 15 godzin

Koszt kursu: 50 zł

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
(48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
tel. kom. 663 909 347STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
W RADOMIU

Informujemy, że trwają zapisy na warsztaty/szkolenia
w zakresie:

 • Dojrzałość przedszkolna jako okres przygotowawczy do rozpoczęcia nauki szkolnej

 • Ewaluacja w szkole/przedszkolu

 • Innowacje nauczycielskie

 • Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu

 • Muzyka i ruch w pracy z dziećmi

 • Przeciwdziałanie zjawisku agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu - diagnozowanie i zapobieganie

 • Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu

 • Twórcze metody pracy świetlicy szkolnej

 • Wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych - rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym

 • Zabawy logopedyczne grupowe i indywidualne dla przedszkolaków

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Informuje, że rozpoczynamy
  studia podyplomowe
  na kierunku:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Nauczanie języka agielskiego w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej

  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  22.09.2016 r. godz. 15.00

 • Logopedia

  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  30.09.2016 r. godz. 15.00

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  Informuje, że rozpoczynamy
  studia podyplomowe
  na kierunku:

 • Neurologopedia

 • Terapia i diagnoza pedagogiczna

  Pierwsze spotkanie organizacyjne:
  06.10.2016 r. godz. 15.00

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347  STUDIUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
  W RADOMIU

  WE WSPÓŁPRACY Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
  ZAPRASZA NA
  STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE:

 • Autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu - NOWOŚĆ !

 • Doradztwo zawodowe

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

 • Informatyka dla nauczycieli

 • Logopedia

 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej

 • Neurologopedia

 • Oligofrenopedagogika

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

 • Socjoterapia

 • Terapia i diagnoza pedagogiczna

 • Tyflopedagogika

 • Wiedza o społeczeństwie państwie i prawie


  Informujemy, że trwa rekrutacja na studia podyplomowe
  do dnia 15 października 2016 r.


  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

  Zapisy telefonicznie bądź osobiście w Studium.
  (48) 340 24 40 lub (48) 340 22 18
  tel. kom. 663 909 347


 • Studium Doskonalenia
  Kadr Oświatowych

  Placówka akredytowana

  ul. Traugutta 61
  26-600 Radom

  tel.: (048) 340 22 18
  tel./fax: (048) 340 24 40
  kom.:663-909-347

  e-mail: sdk5@wp.pl
  www.sdk.edu.pl

  Gadu-Gadu: 7851114